Gezinsportaal

Inzage in dossiers via gezinsportaal

Wat

Agentschap Opgroeien heeft als doelstelling dat de gezinnen behalve inzage ook meer participatie hebben in de digitale dossiers. Een jongere mag vandaag de dag tot een bepaalde leeftijd (afhankelijk van type voorziening) zijn eigen dossier inkijken. Hetzelfde geldt voor de ouders, zij krijgen meestal toegang tot het dossier zolang de jongere de leeftijd van 12 nog niet heeft bereikt. Daarna hangt dit meestal af van wat de jongere zelf beslist. Ook hangt de inzage af van heel wat excepties (agogische, gerechtelijke, vertrouwelijke,..).

Waarom

Cliëntdossiers inkijken is in veel gevallen erg omslachtig en vergt heel wat tijd voor de administratieve afhandeling. Daarom zetten wij samen met Agentschap Opgroeien in op een digitaal gezinsportaal. Dit portaal, in de vorm van een applicatie, zal gezinnen onder andere automatisch toegestane inzage in de dossiers bieden. Daarnaast zal er ook communicatie in de omgekeerde weg mogelijk zijn. De gezinnen (jongeren en ouders) kunnen via het portaal ook zelf participeren in hun eigen dossier door feedback te leveren, vragen te stellen etc…

 

person holding smartphone

Band met Agentschap Opgroeien

Al jarenlang heeft Behind Your Business een goede relatie met Agentschap Opgroeien. Na maandenlange samenwerking waren wij de eerste in Vlaanderen die een succesvolle koppeling kon bouwen met e-Youth (2021). Zo kunnen gegevens in Jeugdlink automatisch gesynchroniseerd worden met de overheid. Tot vandaag zijn we nog altijd hierin de enige pionier vermits geen andere partij erin geslaagd is dergelijke uitgewerkte koppeling te bouwen. Daarnaast zitten we in de gebruikersgroep voor BINC van Opgroeien en hebben we vaak overleg over hoe wij samen met hen een maatschappelijke meerwaarde kunnen betekenen door middel van onze applicatie.

Start ontwikkeling gezinsportaal

Afgelopen maanden dachten wij aan de volgende stap in deze vruchtbare samenwerking, namelijk het ontwikkelen van een gezinsportaal. Veel jeugdhulpvoorzieningen zijn enorm vragende partij naar zulk portaal om gegevens te ontsluiten naar de gezinnen toe. Daarom zijn we momenteel met Opgroeien en enkele voorzieningen al aan het afstemmen wat de exacte verwachtingen van dergelijk gezinsportaal zijn.

November 2022 zijn we zelfs alvast op eigen initiatief begonnen met de effectieve ontwikkeling van een POC (Proof of Concept) op eigen kosten. Dit concept zal de basis vormen voor de verdere uitwerking van een digitaal gezinsportaal in 2023.