Eenvoudige registratie voor jeugdzorg Maak meer tijd vrij voor het èchte werk.
De begeleiding van de jongeren

Voordelen van de tool

Jeugdlink bestaat uit twee modules, één alomvattende applicatie voor de administratie en één applicatie voor de dagdagelijkse taken van begeleiders.

person holding smartphone

Eenvoudig in gebruik

De applicatie is eenvoudig te gebruiken voor zowel administratie als
begeleiders op verschillende platformen zodat er meer tijd vrijkomt
voor de jongeren.

Beperkte kosten

Het Power Platform maakte het mogelijk om met minder kosten een zeer krachtige en professionele applicatie te ontwikkelen. Hierdoor worden er geen zware financiële inspanningen gevraagd van jeugdzorginstellingen.

Gekoppeld aan e-Youth

Jeugdlink is volledig gekoppeld met BINC en de Moduledatabank aan de
overheid via e-Youth voor vereenvoudiging van de administratie. U hoeft dus alle gegevens niet meer manueel in te dienen. DIt gebeurt automatisch.

Configureerbaar
op maat

Iedere jeugdzorginstelling legt andere accenten. Door het gebruik van
Microsoft-technologie (Power Platform) is low code development mogelijk.
Hierdoor kunnen we de applicatie makkelijk aanpassen aan de noden van iedere voorziening.

Jeugdlink in een notendop

Naast het registreren van data, bevat de applicatie heel wat functies die een organisatie uit de jeugdzorg nodig heeft.

 • Aanwezigheden
 • Dagboek
 • Contactmomenten
 • Netwerk/Relaties
 • Medicatie
 • School
 • Handelingsplannen
 • Schakelingen
 • Seiningen
 • Etc…

De applicatie bestaat uit één systeem dat te raadplegen is via twee applicaties.
Deze kunnen geraadpleegd worden op de smartphone, tablet en PC.

 • Een alomvattende administratieve applicatie
 • Een applicatie voor begeleiders gericht op gebruiksgemak

In Jeugdlink kan iedereen zijn eigen rapporten maken. Standaard zitten er ook al heel wat rapporten in. Denk maar aan:

 • Zakgeld
 • Seiningen

Via Microsoft Power Automate kan iedere voorziening zijn eigen workflows opstellen binnen Jeugdlink zoals:

 • Goedkeuringen
 • Melden van nieuwe jongeren

Na maandenlange samenwerking met Agentschap Opgroeien is Jeugdlink de enigste die een succesvolle koppeling heeft met e-Youth:

 • BINC
 • Moduledatabank

Jeugdlink is gebaseerd op Microsoft-technologie, namelijk Het Microsoft Power Platform. Dit heeft tal van voordelen zoals de veiligheid en back-ups. Deze worden gegarandeerd door Microsoft.

Daarnaast is het een zeer open platform waardoor wijzigingen geen programmatie vergen, enkel configuratie. Hierdoor is het mogelijk dat iedere jeugdzorginstelling zijn eigen accenten kan leggen in de applicatie. Van kleuraanpassingen tot het toevoegen en namen veranderen van de velden.

Jeugdlink is ook zeer eenvoudig te koppelen met Sharepoint en Teams vermits al deze applicaties geënt zijn op het Microsoft ecosysteem.

Behalve cliënten is het ook mogelijk gezinnen bij te houden in het systeem. Niet alleen algemene informatie en de gezinssamenstelling, maar ook het ondersteuningsplan dat aan hen gekoppeld is. De applicatie bevat hiervoor een startfase, veranderfase en nazorgfase. Op basis van hulpvragen kunnen er doelen, acties en evaluaties geregistreerd worden in het kader van dit ondersteuningsplan.

Maak deel uit van de community

Een spreekbuis voor alle gebruikers van Jeugdlink. Onderling ideeën uitwisselen, tips en trics met elkaar delen. Dit is de kracht van onze community. Moesten er ontwikkelingen in de toekomst nodig zijn, kunnen meerdere partijen hier samen in investeren. Zo hoeft geen enkele voorziening zelf de individuele kosten te dragen.